Nhiều bậc phụ huynh cảm thấy phiền lòng khi con của họ có những hành vi xấu mà họ không hiểu nguyên nhân từ đâu .

Sau đây là những câu trả lời , hi vọng các bậc làm cha , làm mẹ có thể rút ra bài học để giúp trẻ phát triển một cách tối ưu .

10 lỗi dạy con vô cùng tai hại .

10 lỗi dạy con vô cùng tai hại .

10 lỗi dạy con vô cùng tai hại .

10 lỗi dạy con vô cùng tai hại .

10 lỗi dạy con vô cùng tai hại .

10 lỗi dạy con vô cùng tai hại .

 

10 lỗi dạy con vô cùng tai hại .

10 lỗi dạy con vô cùng tai hại .

10 lỗi dạy con vô cùng tai hại .

10 lỗi dạy con vô cùng tai hại .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222 tổng hợp .