Leonardo Da Vinci được coi là một thiên tài toàn năng. Ông không chỉ là một họa sĩ, nhà điêu khắc mà còn phát minh ra rất nhiều công trình vĩ đại. Ngoài các tác phẩm có sức sống vượt thời gian, ông cũng để lại rất nhiều câu danh ngôn khiến người đời phải suy ngẫm.

15 câu nói đáng suy ngẫm của thiên tài người Ý Leonardo da Vinci

I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress, and grow brave by reflection. ‘Tis the business of little minds to shrink, but they whose heart is firm, and whose conscience approves their conduct, will pursue their principles unto death.

Tôi yêu những người có thể mỉm cười trong gian khó, tìm được sức mạnh từ đau thương, và trở nên can đảm nhờ suy ngẫm. Những điều này có thể làm chùn bước một tinh thần yếu đuối, nhưng những người có trái tim kiên cường và hành động không trái với lương tâm sẽ theo đuổi các nguyên tắc của mình tới chết.

Learn how to see. Realize that everything connects to everything else.

Hãy học cách nhìn. Hãy nhận ra rằng mọi thứ đều có kết nối với vạn vật.

The deeper the feeling, the greater the pain.

Cảm xúc càng sâu, đau đớn càng nhiều.

There are three classes of people: those who see, those who see when they are shown, those who do not see.

Có ba loại người: người thấy, người thấy khi được chỉ, và người không thấy.

Who sows virtue reaps honor.

Người gieo đạo đức gặt hái vinh dự.

Patience serves as a protection against wrongs as clothes do against cold. For if you put on more clothes as the cold increases, it will have no power to hurt you. So in like manner you must grow in patience when you meet with great wrongs, and they will then be powerless to vex your mind.

Sự kiên nhẫn là lớp bảo vệ chống lại điều sai trái cũng như quần áo chống lại cái lạnh. Bởi nếu bạn mặc thêm quần áo khi trời thêm lạnh, cái lạnh sẽ không thể làm tổn thương. Cũng như vậy, bạn phải gia tăng lòng kiên nhẫn khi đối diện với những sai lầm trầm trọng, và chúng sẽ không thể làm bạn phiền não.

That is not riches, which may be lost; virtue is our true good and the true reward of its possessor.

Sự giàu có có thể mất đi; đức hạnh mới là điều tốt đẹp thật sự của chúng ta và là phần thưởng thật sự cho người sở hữu nó.

Iron rusts from disuse; stagnant water loses its purity and in cold weather becomes frozen; even so does inaction sap the vigor of the mind.

Sắt gỉ sét nếu không được sử dụng; nước tù đọng mất đi sự trong lành và băng sẽ đóng trong giá rét; sự trì trệ không hoạt động cũng làm mòn sức sống của trí tuệ như vậy.

To lie is so vile, that even if it were in speaking well of godly things it would take off something from God’s grace; and Truth is so excellent, that if it praises but small things they become noble.

Nói dối là rất đê hèn, ngay cả khi là nói về những điều cao thượng, nó sẽ lấy mất đi ân điển của Chúa, còn chân lý là điều tuyệt vời, ngay cả khi nó ca ngợi về những điều nhỏ bé cũng khiến chúng trở nên cao quý.

The greatest deception men suffer is from their own opinions.

Sự lừa lọc lớn nhất mà con người phải chịu chính là quan điểm riêng của bản thân mình.

You will never have a greater or lesser dominion than that over yourself… The height of a manʼs success is gauged by his self-mastery; the depth of his failure by his self-abandonment… and this law is the expression of eternal justice. He who cannot establish dominion over himself will have no dominion over others.

Bạn sẽ không bao giờ có nhiều hơn hay ít hơn khả năng làm chủ bản thân mình… Chiều cao sự thành công của con người được đánh giá bởi khả năng làm chủ bản thân; còn mức độ của sự thất bại bằng đúng sự buông lơi … và quy luật này là biểu hiện của chân lý vĩnh cửu. Người không làm chủ được chính mình sẽ chẳng thể thuyết phục được người khác.

Water is the driving force of all nature.

Nước là lực lượng kiểm soát mọi thứ của tự nhiên.

Among the great things which are to be found among us, the being of nothingness is the greatest.

Trong những điều vĩ đại mà chúng ta tìm thấy trong bản thân mình, trở nên vô ngã là điều vĩ đại nhất.

He who walks straight rarely falls.

Người đi thẳng thì không sợ ngã.

In rivers, the water that you touch is the last of what has passed and the first of that which comes; so with present time.

Trên sông, làn nước bạn chạm vào là điểm cuối cùng của nước đã chảy qua và điểm đầu tiên của nước đang chảy tới; hiện tại cũng vậy.