Biểu đồ 2D cho thấy Ark có thể bước vào vùng tăng giá từ đây, mục tiêu trung hạn đầu tiên được hiển thị bên dưới

Ark hiện được giao dịch trên các sàn như Binance, MEXC, CoinEx…

Ark (ARK) Tín hiệu tăng giá