Video thiên nhiên 4K của thiên nhiên với núi, sông, thác, cảnh hoàng hôn, sao và mây đã được quay ở Chile, Argentina và Cộng hòa Dominican

LoungeV