Mục tiêu ngắn hạn lần lượt là: 0,18 – 0,3 – 0,52

Cotex (CTXC) hiện được giao dịch trên các sàn lớn như: Binance, Bitforex, MEXC, CoinEx, Huobi…

Cortex (CTXC) Tín hiệu tăng giá