Những màn “làm luật” người vi phạm của Cảnh sát giao thông Hà Nội công khai nhưng vô cùng ‘khéo léo’ như ảo thuật. Nhóm PV báo Tiền Phong đã ghi lại những hành vi này.

Báo điện tử Tiền Phong