Mở trường riêng cho các con và thay đổi phương pháp giáo dục chính là cách mà vị tỷ phú này đang làm cho thế hệ tiếp theo của mình .