Mục tiêu ngắn hạn có trên biểu đồ

Dego Finance (DEGO) được giao dịch trên hầu hết các sàn giao dịch lớn như Binance, KuCoin, MEXC, Gate, Bitrue, Hotbit…

Dego Finance (DEGO) Tín hiệu tăng giá