Đỗ Trọng Thanh – Nợ Xấu Quy Nhơn

Đỗ Trọng Thanh

Sn: 2-12-1988

CMND : 215084400

Vợ tên: Nguyễn Thị Thu Hường

Anh Trai Tên: Đỗ Trọng Yên – Công Nhân Cảng Quy Nhơn

Con gái tên: Đỗ Nguyễn Thiên Thư (27/1/2015)

Con trai tên: Đỗ Trọng Bách (2/10/2016)

Cùng trú tại hẻm 27 Trần Bình Trọng

Lưu ý : Hình ảnh không mang tính chất bôi xấu hoặc làm nhục người khác, chúng tôi muốn giúp người dân và các tổ chức tín dụng có thêm thông tin khi xác minh để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra làm ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế của đất nước, thông tin chúng tôi đưa ra đều hoàn toàn có sơ sở dựa trên giấy tờ có sự cam kết của 2 bên và tuân thủ theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.