Mục tiêu ngắn hạn lần lượt là : 0.006 – 0.0084 – 0,015 – 0,017…

EFX hiện đang được giao dịch trên sàn KuCoin

Effect Network (EFX) Tín hiệu tăng giá