Biểu đồ giá 12h của ERN dường như đang cố gắng đột phá vượt lên trên đường xu hướng kháng cự và nếu thành công, một đợt tăng giá tuyệt vời có thể xảy ra ngay sau đó.

Ethernity Chain (ERN) Tín hiệu tăng giá