Mục tiêu ngắn hạn lần lượt là : 0,005 – 0,01 – 0,15

FALCONS hiện đang được giao dịch trên sàn KuCoinGate.io

<strong>Falcon Swaps (FALCONS)</strong> Tín hiệu tăng giá