Mục tiêu ngắn hạn giao động từ khoảng 0,02 đến 0,053

Thời gian nắm giữ : 24 – 96 tiếng

Gemie (GEM) hiện đang được giao dịch trên sàn KuCoin

Gemie (GEM) Tín hiệu tăng giá