Mục tiêu ngắn hạn lần lượt là : 0,0085 – 0,012 – 0,015 – 0,03

HICLONEX hiện đang được giao dịch trên sàn KuCoin

hiCLONEX (HICLONEX) Tín hiệu tăng giá