Bitcoin (BTC) từ 2016 đến thời điểm hiện tại (3W) cho ta những bước đi khá giống với chu kỳ 2010 – 2013 (1W), dựa theo xu thế đó thì nếu chu kỳ lặp lại theo tần suất x3 sẽ rất có thể ta được thấy những bước đi tiếp theo, vẫn biết là mọi thứ đều không giống nhau nhưng ai mà biết được chuyện gì sắp xảy ra ?

Nếu có thể, hãy đặt cược vào thứ mà cho bạn nhiều lợi thế nhất

Kịch bản cho BTC dựa theo sự trùng lặp chu kỳ 2010 - 2013