Mai Đức Thịnh - Nợ Xấu Quy Nhơn

Mai Đức Thịnh

Sn: 20/02/1992

CMND: 215260409

Hktt: 398 Trần Hưng Đạo

Con bà : Võ Thị Hiển

Có em Tên : Mai Hữu Phước (Cảnh Sát PCCC Bình Định)

Có anh tên: Mai Thiện Mảo

Cùng trú tại 398 Trần Hưng Đạo

Lưu ý : Hình ảnh không mang tính chất bôi xấu hoặc làm nhục người khác, chúng tôi muốn giúp người dân và các tổ chức tín dụng có thêm thông tin khi xác minh để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra làm ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế của đất nước, thông tin chúng tôi đưa ra đều hoàn toàn có sơ sở dựa trên giấy tờ có sự cam kết của 2 bên và tuân thủ theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.