Nguyễn Thị Trúc Ly (Bé) - Nợ Xấu Quy Nhơn

Nguyễn Thị Trúc Ly (Bé)

Tên gọi khác : Bé

Sn: 05/04/1977

(Con nhà xe Cư Toàn)

Chồng tên: Võ Minh Quang

Con trai tên: Võ Tuấn Kiệt

Con gái tên: Võ Kim Ngân

Địa chỉ: Chợ Bầu (Tổ 31, khu vực 5, Phường Lê Hồng Phong Tp Quy Nhơn)

Lưu ý : Hình ảnh không mang tính chất bôi xấu hoặc làm nhục người khác, chúng tôi muốn giúp người dân và các tổ chức tín dụng có thêm thông tin khi xác minh để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra làm ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế của đất nước, thông tin chúng tôi đưa ra đều hoàn toàn có sơ sở dựa trên giấy tờ có sự cam kết của 2 bên và tuân thủ theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.