Thưởng thức một vài thành phố ở Ý từ trên trời.

Bao gồm, Venice, Lido, Burano, Murano, Vicenza và Verona. 

Michael Levinson