Phala Network đã đến lúc bùng nổ

Mục tiêu ngắn hạn đầu tiên : 0,1878

Các mục tiêu tiếp theo lần lượt là: 0,34 , 0,61