Trong 2 năm hoạt động không biết đã có bao nhiêu người ăn phải giá đỗ ngâm hóa chất từ cơ sở này rồi. Việc làm thất đức đi ngược lại cuộc sống loài người quá

Người đăng: Lại Văn Sâm vào 14 Tháng 7 2017

Trong 2 năm hoạt động không biết đã có bao nhiêu người ăn phải giá đỗ ngâm hóa chất từ cơ sở này rồi.
Việc làm thất đức đi ngược lại cuộc sống loài người quá.

  • 222 tổng hợp
  • Cung cấp giá sạch trong toàn thành phố Quy Nhơn , quy trình làm giá an toàn , đảm bảo vệ sinh thực phẩm , chất lượng tuyệt vời .Phát hiện cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất , mỗi ngày xuất hơn 1 tấn ra thị trường .
  • Đặc biệt còn có rau củ , quả và trứng sạch .
  • Giao hàng tận nhà .Phát hiện cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất , mỗi ngày xuất hơn 1 tấn ra thị trường .Phát hiện cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất , mỗi ngày xuất hơn 1 tấn ra thị trường .
  • Liên hệ 01202 631 000 ( Hằng )