Phá vỡ nêm giảm hàng ngày và các mục tiêu sẽ đạt được

PRIMAL hiện đang được giao dịch trên các sàn KuCoinGate.ioMEXC Global, Hotbit, Bybit

PRIMAL Tín hiệu đảo chiều