Mục tiêu ngắn hạn : 0,02 – 0,028 – 0,035

PUMLX hiện đang được giao dịch trên các sàn Bitget, Bybit, KuCoinGate.io

PUMLx (PUMLX) Tín hiệu tăng giá