Bên dưới hỗ trợ này là mục tiêu 8 đô la và là một vùng nhu cầu lớn.

Mục tiêu ngắn hạn : 8 – 12 – 15

Solana (SOL) hiện đang được giao dịch trên tất cả các sàn giao dịch lớn

Solana (SOL) Tín hiệu biến động