Biểu đồ STRONG đang có tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng rất tốt

Các mục tiêu ngắn hạn và rủi ro đều có trên biểu đồ

STRONG hiện đang được giao dịch trên các sàn KuCoin, Bitrue, Gate.io

Strong (STRONG) Tín hiệu tăng giá ngắn hạn