Phá vỡ nêm có thể tăng giá theo parabol

VAI hiện đang được giao dịch trên các sàn KuCoinGate.io

Vaiot (VAI) Tín hiệu tăng giá