Từ ngàn xưa móng Gấu được coi là một tấm bùa hộ mạng khi đi rừng của người dân tộc miền núi, vì Gấu vẫn được coi là biểu tượng sức mạnh của sự chịu đựng và gan góc, vượt qua được sự khắc nghiệt, nhất là với những người sức khỏe yếu.

Giờ đây móng Gấu còn được người dùng đeo với mục đích trừ tà và may mắn kèm theo đó là khả năng tránh được các cơn gió độc .

Ngoài ra người ta còn dùng vàng , bạc để bọc móng Gấu nhằm mục đích tăng thêm may mắn và khả năng phòng bệnh …

Mang móng Gấu bọc bạc bạn khi trái gió trở trời bạc chuyển màu xám đen tức là bạn vừa được cứu khỏi một cơn bạo bệnh rất nặng hoặc bạc càng sáng thì tức là sức khỏe bạn đang rất tốt một tín hiệu cho thấy bạn đang gặp hưng vượng trong cuộc sống .