Giai đoạn giảm giá dường như đã kết thúc khi những nỗ lực tăng giá ngày càng mạnh mẽ hơn.

Có lẽ việc phát hành trò chơi được chờ đợi vào quý 1 năm 2023 sẽ bắt đầu khơi dậy xu hướng tăng giá mới.

Mục tiêu ngắn hạn : 0,018 – 0,021 – 0,04

AOG hiện được giao dịch trên các sàn KuCoinGate.ioBiswap

AgeOfGods (AOG) Tín hiệu đảo chiều