Mục tiêu ngắn hạn : 0,6 – 0,9 – 1,2

Thời gian nắm giữ : 1 – 3 W

Ambire AdEx (ADX) hiện đang được giao dịch trên các sàn BinanceKuCoin, HuobiCoinExTokoCrypto, Bitrue

Ambire AdEx (ADX) Tín hiệu tăng giá