Biểu đồ Cocos 1D tiếp tục bỏ xa mức kháng cự cũ, khi Cocos bắt đầu đột phá mục tiêu là khoảng 1,44 đô la, chỉ là vấn đề thời gian!

Mục tiêu ngắn hạn lần lượt là

  • 1
  • 1,44
  • 1,7
  • 3,2
Cocos xu hướng bùng nổ trong thời gian sắp tới