Sau một thời gian tích lũy khá dài CRV (Curve DAO Token) đã chuẩn bị cho một đợt bùng nổ lớn về giá

CRV (Curve DAO Token) đã đến lúc bùng nổ

Về mặt kỹ thuật, đồng tiền này có thể đạt được những mức giá cao hơn nhiều trên biểu đồ.

  • $ 14: 1.414 phần fibo mở rộng
  • $25: 1.618 phần fibo mở rộng
  • $38.9: cho sự điên rồ của thị trường