Mục tiêu trung hạn có trên biểu đồ

Thời gian nắm giữ : 9 – 12 tháng

DREP hiện đang được giao dịch trên các sàn Binance, Hotbit, Bittrue, CoinEx, Gate.io

Drep (DREP) Tín hiệu tăng giá (2)