Mục tiêu ngắn hạn 0,0033 – 0,0057 – 0,0145

HAWK hiện đang được giao dịch trên sàn KuCoin, Hotbit, MEXC

Hawksight (HAWK) Tín hiệu tăng giá