Điểm vào lệnh : 1,6

Mục tiêu ngắn hạn : 2,5 – 4 – 5,6

HNT hiện đang được giao dịch trên hầu hết các sàn lớn như BinanceKuCoinGate.ioCoinExBibox, Hotbit

Helium (HNT) Tín hiệu đảo chiều