Mục tiêu ngắn hạn : 0,11 – 0,15 – 0,2

HIBAYC hiện đang được giao dịch trên sàn KuCoin

hiBAYC (HIBAYC) Tín hiệu tăng giá