Mục tiêu ngắn hạn lần lượt là : 0,018 – 0,026 – 0,056 – 0,15

HIDOODLES hiện đang được giao dịch trên sàn KuCoin

Tham gia vào nhóm tín hiệu (miễn phí) để nhận được nhiều thông tin giá trị hơn

hiDOODLES (HIDOODLES) Tín hiệu tăng giá