Giữ vững hỗ trợ này cho đến khi nến 4h tiếp theo xuất hiện và ta sẽ thấy sự đột phá

Mục tiêu tăng giá ngắn hạn đều có trên biểu đồ

HIPENGUINS hiện đang được giao dịch trên sàn KuCoin

hiPENGUINS (HIPENGUINS) Tín hiệu tăng giá