Xuất hiện nến 4h đóng cửa trên mốc 0,16 sẽ xác nhận đà tăng

Mục tiêu tăng giá : 0,024 – 0,039 – 0,068

HISQUIGGLE hiện đang được giao dịch trên sàn KuCoin

hiSQUIGGLE (HISQUIGGLE) Tín hiệu đột phá