Mục tiêu ngắn hạn : 0,038 – 0,068 – 0,15

NHCT hiện đang được giao dịch trên các sàn KuCoinMEXC Global

Hurricane NFT (NHCT) Tín hiệu tăng giá