Khi INDI bắt đầu phá vỡ 0,084, chúng ta sẽ thấy một chuyển động lớn

INDI hiện được giao địch trên một số sàn lớn như KuCoin, Huobi, Gate, CoinEx…

IndiGG (INDI) Tín hiệu tăng giá hoàn hảo