Lê Thị Diệu Hiền - Nợ Xấu Quy Nhơn

Lê Thị Diệu Hiền

Con ông:  Lê Văn Lịch

Có chồng tên Trần Vũ

Địa chỉ: 274 Lê Văn Hưu

SN: 02/11/1989

CMND số 215116157
Lưu ý : Hình ảnh không mang tính chất bôi xấu hoặc làm nhục người khác, chúng tôi muốn giúp người dân và các tổ chức tín dụng có thêm thông tin khi xác minh để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra làm ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế của đất nước, thông tin chúng tôi đưa ra đều hoàn toàn có sơ sở dựa trên giấy tờ có sự cam kết của 2 bên và tuân thủ theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.