Lương Lê Thị Thảo Ly - Nợ Xấu Quy Nhơn

LƯƠNG LÊ THỊ THẢO LY

Số CMND 215175058

Sinh ngày 01-10-1989

Con bà: LÊ THỊ THẢO TRANG

Địa chỉ: 199/24 Lê Hồng Phong TP Quy Nhơn

Lưu ý : Hình ảnh không mang tính chất bôi xấu hoặc làm nhục người khác, chúng tôi muốn giúp người dân và các tổ chức tín dụng có thêm thông tin khi xác minh để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra làm ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế của đất nước, thông tin chúng tôi đưa ra đều hoàn toàn có sơ sở dựa trên giấy tờ có sự cam kết của 2 bên và tuân thủ theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.