Mục tiêu ngắn hạn : 0,97 – 1,6 – 2,5

Thời gian nắm giữ : 4 – 8W

Mina Protocol (MINA) hiện đang được giao dịch trên hầu hết các sàn lớn

Mina Protocol (MINA) Tín hiệu tăng giá