Nguyễn bá Cường – Nợ Xấu Quy Nhơn

NGUYỄN BÁ CƯỜNG

Cmnd số: 215406127

Vợ tên: Ngọc Diễm sdt 0397983345

Mẹ tên: Nguyễn thị Mến

Em: Nguyễn Bá Nhân

Em: Nguyễn Thị Đào Phương

Em: Nguyễn Bá Đạt

Cùng trú tại tổ 37,Kv 4, P Quang trung

Lưu ý : Hình ảnh không mang tính chất bôi xấu hoặc làm nhục người khác, chúng tôi muốn giúp người dân và các tổ chức tín dụng có thêm thông tin khi xác minh để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra làm ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế của đất nước, thông tin chúng tôi đưa ra đều hoàn toàn có sơ sở dựa trên giấy tờ có sự cam kết của 2 bên và tuân thủ theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.