Mục tiêu tăng giá ngắn hạn : 0,07 – 0,09 – 0,14 – 0,24

PIAS hiện đang được giao dịch trên các sàn KuCoinGate.ioMEXC Global, BitMart

PIAS Tín hiệu đảo chiều