Mục tiêu ngắn hạn : 0,009 – 0,011 – 0,013 – 0,017

RACEFI hiện đang được giao dịch trên sàn KuCoin

RaceFi (RACEFI) Tín hiệu tăng giá