Mục tiêu ngắn hạn đều có trên biểu đồ, cho nó thời gian và mọi thứ sẽ được gửi đến

Thời gian nắm giữ : 10 – 60 ngày

Rare Ball Potion (RBP) hiện đang được giao dịch trên sàn KuCoin, Biswap

Rare Ball Potion (RBP) Tín hiệu tăng giá