Mục tiêu ngắn hạn : 0,000078 – 0,0001

SpaceFalcon (FCON) hiện đang được giao dịch trên sàn KuCoin, Gate

SpaceFalcon (FCON) Tín hiệu tăng giá