Trần Hải Khoa - Nợ Xấu Quy Nhơn

Trần Hải Khoa

Sn: 23/6/1993

CMND : 215256261

Mẹ tên: Phạm Thị Huệ

Ba tên: Trần Ngọc Lệnh

Anh tên : Trần Hải Nhận

Cùng trú tại 146 Hùng Vương

Lưu ý : Hình ảnh không mang tính chất bôi xấu hoặc làm nhục người khác, chúng tôi muốn giúp người dân và các tổ chức tín dụng có thêm thông tin khi xác minh để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra làm ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế của đất nước, thông tin chúng tôi đưa ra đều hoàn toàn có sơ sở dựa trên giấy tờ có sự cam kết của 2 bên và tuân thủ theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.