Mục tiêu ngắn hạn lần lượt là

0,7 – 2 – 2,5

    TXA hiện được giao dịch trên các sàn như KuCoin, MEXC, Hotbit…

    TXA đã sẵn sàng để bùng nổ