Phá vỡ kênh giảm dần trong khung thời gian hàng ngày.

Trong trường hợp đột phá thành công với kỳ vọng sóng tăng 130 – 150%

Thời gian nắm giữ : 1 – 14 ngày

UMA hiện đang được giao dịch trên Binance và hầu hết các sàn giao dịch lớn khác

UMA Tín hiệu tăng giá